Agder fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommunen slås sammen 01.01.2020. Valg av fylkesvåpen har vesentlig betydning for og sammenheng med det helhetlige arbeidet med grafisk profilering av den nye fylkeskommunen. Samtidig er valget av fylkesvåpen en politisk beslutning. 

Juryen: Blasonering: På blå bunn et eiketre i gull. Våpenskjold med spiss bunn, består av den historiske eika, som var å finne i både Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommunes våpenskjold. Her hentes treets farge fra Aust-Agder og form fra Vest-Agder.

Når juryen trekker fram eika er det fordi den er et tung symbol – både fysisk og symbolsk. Eika varer over flere generasjoner, henviser til lang tidsdimensjon, er bærekraftig og var der før mennesker, og vil vare inn i fremtiden. Treet med blader viser også et livskraftig og levende tre. Eika er også et symbol på visdom og soliditet. Historisk har eika både vært en viktig næring og eksportartikkel, men den har en eldre historie som arena for viktige møter – steder der diskusjoner ble holdt og beslutninger fattet.

Eika er et tung symbol for begge fylkeskommunene og fins over store deler av det som geografisk dekker Agder

Vurdering fra Norsk Heraldisk forening: Norsk Heraldisk Forening favoriserte forslag A. Blasonering: På rød bunn et eiketre i gull

^