Color Line

Color Line AS er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier, med ca 2.340 årsverk i fire land. I 2005 ble et barnekonsept startet, skrevet av André Vaaler og illustrert av Oscar Jansen. Skipene har blitt en stor familie med sterke personligheter. De lever sitt eget liv på havet og kommer stadig opp i morsomme situasjoner.

^