Agder OPS Vegselskap

Agder OPS Vegselskap er byggherre for ny E18 mellom Grimstad og Kristiansand. Prosjektet omfatter bygging og drift i 25 år av firefeltsveg fra Grimstad til Kristiansand. Strekningen er 38 km lang. Veien er laget etter en OPS-modell med Agder OPS Vegselskap som den private utbyggeren. Prosjektet er det største samlede veiprosjektet som er gjennomført i en kontrakt i Norge.

^