Kirkens Ungdomsprosjekt

Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) er en ideell organisasjon som ble etablert i 1991 av menighetene i Kristiansand domprosti i samarbeid med Agder krets av Norges KFUK/KFUM. KUP har som mål å drive forebyggende arbeid for utsatte barn og unge for å hindre utglidning til belastede miljøer, rusmisbruk og kriminalitet.

^