Ovttas / Aktan / Aktesne

Nettstedet Ovttas/Aktan/Aktesne er en samisk læremiddeltjeneste. På nettstedet finner du informasjon om samiske læremidler, og du kan låne disse via nettet fra Sametingets læremiddelsentral. I tillegg finnes det en bildebase der innholdet kan brukes fritt for å produsere egne læremidler. På oppdrag fra Bouvet, som har levert nettløsningen, har vi laget identitetsdesignet til prosjektet.

^