Klimapartnere

Formålet med Klimapartnere er å støtte og stimulere til miljøsatsing hos sentrale og utviklingsdrivende næringslivsaktører på Agder. Partnerne ønsker å utvikle produkter og tjenester som bidrar til å redusere utslipp av klimagasser. Partnerne ønsker videre å redusere egne utslipp og dermed fremstå som gode eksempler for andre, og bygge et positivt omdømme som virksomheter som tar miljø- og klimahensyn på alvor.

^