Stimline

Stimline tilbyr innovative produkter og tjenester for brønnintervensjon i olje- og gassindustrien, på land og offshore.
Stimline tilbyr brønnintervensjonsutstyr som lar seg fjernstyre og integrere i større utstyrspakker. Dette muliggjør større grad av samhandling og fjernstyring av operasjoner for oljeselskapene. 

^