K Line Offshore AS

K Line Offshore AS ble stiftet i 2007 som et datterselskap av Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (”K” Line), et japansk, verdensledende rederi, og deres samarbeidsselskap med ADS Offshore AS. Virksomheten er å eie og operere skip og dertil hørende aktiviteter, med fokus på offshore skip. De har nå 2 ankerhåndteringsfartøyer (AHTS) og 5 forsyningsskip (”PSV”).

^