Alarmtelefonen 116111

Sommeren 2009 ble Alarmtelefonen for barn og unge åpnet. Dette er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for barn og unge. Alarmtelefonen er en del av Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011 ”Vendepunkt”. Prosjektet er et samarbeid mellom Justis- og politidepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet Barne og Likestillingsdepartementet. 

^