Parat Halvorsen

Parat Halvorsen AS er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Parat leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. Med hovedkontoret i Flekkefjord og produksjonslokaler i Flekkefjord og Kvinesdal har bedriften 58 ansatte i tillegg til flere innleide fagfolk.

^