Aktiv Helse

Bedrifthelsetjeneste som tilbyr tjenester innenfor arbeidsmiljø-kartlegging, individuell helsekontroll, psykososial veiledning, systematisk HMS-arbeid og yrkeshygiene, samt kursvirksomhet. Aktiv Helse har avdelingskontorer i Kristiansand, Arendal og Skien. Firmaet har, foruten egne ansatte, knyttet til seg aktuell fagekspertise som engasjeres når dette er hensiktsmessig.

^