Strek Arkitekter

Strek Arkitekter har utviklet boliger, forretningsbygg, utarbeidet reguleringsplaner, og ikke minst utført oppdrag med revitalisering av eksisterende bygninger. Det er gjennomført prosjekter der hensynet til kulturminnevernet har lagt premissene, men også i nye byggeområder der hensynet til arealutnyttelse og kvalitet i våre fysiske omgivelsene er prioritert. De siste 10 årene har Strek Arkitekter hatt fokus på utvikling av leilighets prosjekter og konsentrert småhusbebyggelse. I denne perioden har de vært ansvarlige for ca 1000 boenheter.

^