Norges Husflidslag

Norges Husflidslag er en av Norges eldste og mest tradisjonsrike organisasjoner. Organisasjonen ble stiftet i 1910, og er en kultur- og interesseorganisasjon som har som hovedoppgave å styrke den levende husflidstradisjonen i Norge - kulturelt, sosialt og økonomisk. Barn og unge er et viktig satsingsfelt for Norges Husflidslag. Vi har laget ny profil for Norges Husflidslag og for Ung Husflid.

^