Bergtun i Valle

Bergtun er et flott bygg midt i Valle sentrum. 1. etasje er nylig oppusset og bygget huser butikken til Bleieboden, samt en liten kafé med diverse lunsjretter og småretter. Bergtun i Valle ble bygd som turisthhjem av gründeren Sigrid Kjelleberg Johansen i 1935, og fikk senere status som hotell. Bygget har vært drevet som overnattingsplass i flere år, men har i de siste årene stått tomt. Sommeren 2010 kjøpte Bleieboden bygget og åpne dørene i desember samme år.

^