Setesdal Regionråd

Setesdal Regionråd er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. SR har tre hovedarbeidsområder; infrastruktur, interkommunalt samarbeid og næringsutvikling. Alt SR gjør er mynta på at det skal være godt å bo og drive virksomhet i Setesdal. SR har kontor i Valle og er opptatt av å ta vare på egenarten i dalen.

^