Odeltre

Odeltre DA ligger i Åmli kommune i Aust Agder, og er et sagbruk som har malmfuru som sin spesialitet. De har nærhet til naturen og det tømmeret de bruker i produksjonen. Lokale tradisjoner har gitt verdifulle kunnskaper om bruk av trevirke.  

^