Servicepartner 1

Servicepartner 1 AS ble etablert i 2001 og har etter hvert utvidet tjenestene med vaktmesterservice, skadesanering og kantinedrift, matteutleie og vask av arbeidsklær fra eget vaskeri. Fra sine avdelinger i Kristiansand, Lyngdal og Arendal leverer de tjenester i hele Agder.

^