Agder Kollektivtrafikk

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) er administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Vest-Agder. AKT eies av Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Selskapet har ansvar for all kollektivtrafikk, skolebarntransport og kontrakter med busselskaper og transportører i Vest-Agder. De har også ansvar for Ruteopplysning tlf. 177 for begge Agderfylkene.

^