Fullriggeren Sørlandet

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet har som formål å eie, bevare og drive Fullriggeren Sørlandet. I seilskipenes verden er det ingen fartøy som rangerer høyere enn en ekte fullrigger. I dag er det bare åtte slike seilskip igjen i verden og Sørlandet er den eldste og best bevarte.

^